บองต่ง


1

บอกตรงๆ

บองต่งๆ ฉันรักเธอ


เสนอนิยามใหม่

บองต่ง
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง