นิยามที่ดีที่สุด
เบ่อ

คล้ายๆ คำว่า ก็....นี่


เบ่อเค้าอยากไปเกาหลี = ก็เค้าอยากไปเกาหลีนี่
เบ่อเธอเป็นคนพูดเอง = ก็เธอเป็นคนพูดเองนี่

เบ่อ

เบ่อ เช่น เบ่อเค้าอยากได้ เบ่อเค้าอยากรวย


เช่น เบ่อเค้าอยากกินขี้อ่ะ