เบื้อง


1

ทำตัวไม่รู้เรื่อง ทำตัวเลอะเทอะ พอๆกับคำว่าเสี่ยว

มึงอย่ามาทำตัวเบื้องแถวนี้ = มึงอย่ามาทำตัวเลอะเทอะแถวนี้


เสนอนิยามใหม่

เบื้อง
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง