นิยามที่ดีที่สุด
เบื้อง

ทำตัวไม่รู้เรื่อง ทำตัวเลอะเทอะ พอๆกับคำว่าเสี่ยว


มึงอย่ามาทำตัวเบื้องแถวนี้ = มึงอย่ามาทำตัวเลอะเทอะแถวนี้