บอด


4

ไอ้บอด ไอ้แว่น ไอ้เล็กบอด

ไอ้เหี้ยบอดกินภาษี


เสนอนิยามใหม่

บอด
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง