นิยามที่ดีที่สุด
บอด

ไอ้บอด ไอ้แว่น ไอ้เล็กบอด


ไอ้เหี้ยบอดกินภาษี