แง่มน๊อ


15

แง่ม มาจากคำว่า แม่ง ส่วนคำว่า น๊อ ใช้แทนคำว่า เอ๊ย

เปล้อตตี้ดันหมดซะได้ แง่มน๊อ


เสนอนิยามใหม่

แง่มน๊อ
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง