นิยามที่ดีที่สุด
แง่มน๊อ

แง่ม มาจากคำว่า แม่ง ส่วนคำว่า น๊อ ใช้แทนคำว่า เอ๊ย


เปล้อตตี้ดันหมดซะได้ แง่มน๊อ