งืมๆ


1

มาจากคำว่า อืมๆ

ถ้ามีคนถามก็ตอบ งืมๆ


1

สิ่งที่พิมกันจนเปนนิสัย

แมร่งถามอะไรก้อ งืมๆ แสส


เสนอนิยามใหม่

งืมๆ
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง