นิยามที่ดีที่สุด
งืมๆ

มาจากคำว่า อืมๆ


ถ้ามีคนถามก็ตอบ งืมๆ

งืมๆ

สิ่งที่พิมกันจนเปนนิสัย


แมร่งถามอะไรก้อ งืมๆ แสส