งุม


2

งุม=อืม

"ใช้ได้ปะ"
"งุมๆ"


1

อืม

"ดีเว้ย"
"งุมๆ"


เสนอนิยามใหม่

งุม
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง