เงียน


1

ยากโดนปะระ

เงียนไม-ยากโดนปะระ
เงียนวะ-ยากโดนปะระวะ


เสนอนิยามใหม่

เงียน
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง