นิยามที่ดีที่สุด
เงียน

ยากโดนปะระ


เงียนไม-ยากโดนปะระ
เงียนวะ-ยากโดนปะระวะ