นิยามที่ดีที่สุด
งร่มแ

แปลว่า แมร่ง ซึ่งแผลงมาจากคำว่า แม่มึง


สัส งแร่ม