งร่มแ


1

แปลว่า แมร่ง ซึ่งแผลงมาจากคำว่า แม่มึง

สัส งแร่ม


เสนอนิยามใหม่

งร่มแ
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง