ง่าว


8

มันแปลว่า โง่

ไอง่าว = ไอโง่


2

adj. ง่าว ในภาษาเหนือ นอกจากใช้แทนว่าโง่แล้ว ยังแปลว่า "มาก" ได้อีกด้วย

วันนี้ไปกิ๋นหมูกระทะมา อิ่มง่าว


เสนอนิยามใหม่

ง่าว
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง