นิยามที่ดีที่สุด
ง่าว

มันแปลว่า โง่


ไอง่าว = ไอโง่

ง่าว

adj. ง่าว ในภาษาเหนือ นอกจากใช้แทนว่าโง่แล้ว ยังแปลว่า "มาก" ได้อีกด้วย


วันนี้ไปกิ๋นหมูกระทะมา อิ่มง่าว