ง่วง


4

อาการอยากขึ้นไปบนเตียงแล้วนั่งในมุม180องศาแล้วหลับตา

รู้สึกง่วงจุงเบยงิฮิอ่า


เสนอนิยามใหม่

ง่วง
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง