นิยามที่ดีที่สุด
งื้อ

เงี่ยน


งื้ออออ

งื้อ

อื้อเงี่ยน


งื้อออออ คิดถึงตัวเองจัง แปลว่า อื้อเงี่ยน

งื้อ

อยากผู้ชาย


คนนี้จัง