นิยามที่ดีที่สุด
งือ

อ้อน,ร้องไห้


งือ..หิวจังเลย , งือ อยากร้องไห้

งือ

ออดอ้อน


เป็นผู้หญิงอย่า งือออ ใส่เราเดี๊ยวโดน