ง้อ


0

ดีกันน ดีกันน่ะ

ง้อแพรววน่ะ = ดีกันน่ะแพรวน่ะ ><


เสนอนิยามใหม่

ง้อ
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง