นิยามที่ดีที่สุด
ง่วงหนาวหาวนอน

[ถูกต้อง] ง่วงหงาวหาวนอน [หงาว ใช้ ง งู] แปลว่า มีอาการซึมเซาอยากนอนมาก
[สแลง] ง่วงหนาวหาวนอน [หนาว ใช้ น หนู] แผลงมาจาก ง่วงหงาวหาวนอน + อากาศหนาวเย็นในฤดูหนาว แปลว่า อากาศหนาวเย็นทำให้มีอาการซึมเซาอยากนอนมาก ๆ
[สแลง] ง่วงเหงาหาวนอน [เหงา ใช้ เ-า] แผลงมาจาก ง่วงหงาวหาวนอน + เหงา [ความรู้สึกเปลี่ยวใจหรือเปล่าเปลี่ยวไม่คึกคัก ความว้าเหว่] แปลว่า รู้สึกว้าเหว่จนทำให้มีอาการซึมเซาอยากนอนมาก ๆ


[สแลง] ง่วงหนาวหาวนอนดีไม๊ [By Diaziiza Nurse Wing Wing]