เง้อ


1

เป็นคำอุทาน

เง้อ.....ไรกัน


เสนอนิยามใหม่

เง้อ
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง