นิยามที่ดีที่สุด
เง้อ

เป็นคำอุทาน


เง้อ.....ไรกัน