ง่อม


1

อาการเหงาที่คนเหมือนชอบพูด

เฮ้ยเป็นโสดแล้วโคตรง่อมเลยวะ


1

ง่อม เป็นภาษาเหนือ แปลว่า เหงาๆ เบื่อๆ แต่เป็นความเหงาและเบื่อที่เกิดขึ้นจากการอยู่คนเดียว ถ้าเหงาทั้งที่อยู่ท่ามกลางผู้คน จะไม่เรียกว่าง่อม

วันนี้บ่ได้ออกไปไหนเลย ง่อมง่าว
(วันนี้ไม่ได้ออกไปไหนเลย เหงามาก)


เสนอนิยามใหม่

ง่อม
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง