ง่อย


1

แพรพุท

อีง่อยยยย


เสนอนิยามใหม่

ง่อย
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง