1

- -

จุงเบย


1

เกสหั่ฟเก

โง่เกสหั่ฟเกจัง


เสนอนิยามใหม่

ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง