นิยามที่ดีที่สุด
จี๊

มาจากเพลงของเกิลเจนนะเลชั่น...


จี๊ๆๆๆๆๆ เบ่บี้เบ่ๆๆๆ