จี๊


2

มาจากเพลงของเกิลเจนนะเลชั่น...

จี๊ๆๆๆๆๆ เบ่บี้เบ่ๆๆๆ


เสนอนิยามใหม่

จี๊
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง