นิยามที่ดีที่สุด
จ้า

จ้าเป็นคำพื้นฐานการสนทนาให้ดูโมเอะ มักใช้ในการพิมพ์คุยในเกม นิยมใช้กันมากเวลามีการทักทาย และบอกลา


รับหินวาร์ป 1 ก้อนจ้า
ใครจะวอ มาหน้าเมืองเลยจ้า