เจ๊


1

พี่สาว

คิดถ฿งเจ๊


เสนอนิยามใหม่

เจ๊
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง