นิยามที่ดีที่สุด
โจ

คนเหี้ยๆ


เหี้ยโจ

โจ

กวนมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ


มากโครตตตตต