จิก


1

อาการเกร็ง บริเวณส่วนใดส่วนหนึ่ง เป็นเวลานาน

ดีดจนตีนจิกพื้น


เสนอนิยามใหม่

จิก
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง