นิยามที่ดีที่สุด
จิก

อาการเกร็ง บริเวณส่วนใดส่วนหนึ่ง เป็นเวลานาน


ดีดจนตีนจิกพื้น