โจ๊ก


2

เย็ด

แมวโจ๊กกัน


2

มีตามร้านค้า ทั้งมีชื่อเสียงและร้านชำทั้วไป

ป้าๆโจ๊ก 1ถ้วย


เสนอนิยามใหม่

โจ๊ก
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง