นิยามที่ดีที่สุด
โจ๊ก

มีตามร้านค้า ทั้งมีชื่อเสียงและร้านชำทั้วไป


ป้าๆโจ๊ก 1ถ้วย

โจ๊ก

เย็ด


แมวโจ๊กกัน