นิยามที่ดีที่สุด
จักกะดี้ริงโก้อีโต้ บึ้ม!!

สนุกมากๆ มันส์มากๆ เป็นอะไรที่อธิบายาก


แม่งเป็นอะไรที่"จักกะดี้ริงโก้อีโต้บึ้ม"