จักกะดี้ริงโก้อีโต้ บึ้ม!!


5

สนุกมากๆ มันส์มากๆ เป็นอะไรที่อธิบายาก

แม่งเป็นอะไรที่"จักกะดี้ริงโก้อีโต้บึ้ม"


เสนอนิยามใหม่

จักกะดี้ริงโก้อีโต้ บึ้ม!!
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง