จักง่าว


0

โง่

โธ่!!อีจักง่าว


เสนอนิยามใหม่

จักง่าว
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง