จักน่าว


0

บ้านนอกมั้งอิอิ

อิจักน่าว


0

ชักว่าว ว่าวเป็นสิ่งที่ชาวไทยคุ้นเคยและรู้จักกันมาแต่โบราณ เพราะเป็น การละเล่นและเป็นกีฬาที่แพร่หลาย เริ่มมีขึ้นตั้งแต่สมัยสุโขทัย

วันนี้เฮาจิไปจักน่าวไห้อ้ายดูเด้อ


เสนอนิยามใหม่

จักน่าว
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง