นิยามที่ดีที่สุด
จักน่าว

ชักว่าว ว่าวเป็นสิ่งที่ชาวไทยคุ้นเคยและรู้จักกันมาแต่โบราณ เพราะเป็น การละเล่นและเป็นกีฬาที่แพร่หลาย เริ่มมีขึ้นตั้งแต่สมัยสุโขทัย


วันนี้เฮาจิไปจักน่าวไห้อ้ายดูเด้อ

จักน่าว

บ้านนอกมั้งอิอิ


อิจักน่าว