จักรพล


1

หนุ่มพม่าย่านพระราม 2 ผู้ชื่นชอบพี่วินดีเซล

พี่รู้ไหม ใครเล่นเป็น วิน ดีเซล ในเรื่องเดอะฟาสต์


เสนอนิยามใหม่

จักรพล
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง