จักวรรดิ


1

สุดหล่อออที่สึดในปัฐพี

จักวรรดิหล่อฝุดๆ


เสนอนิยามใหม่

จักวรรดิ
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง