นิยามที่ดีที่สุด
จักวรรดิ

สุดหล่อออที่สึดในปัฐพี


จักวรรดิหล่อฝุดๆ