เจ้าขา


1

คำไงอีควายเเม่วโง่

เจ้าคะ


1

ก็คำไงอีควายเเม่งโง่

เจ้าคะ


เสนอนิยามใหม่

เจ้าขา
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง