นิยามที่ดีที่สุด
เจ้าขา

ก็คำไงอีควายเเม่งโง่


เจ้าคะ

เจ้าขา

คำไงอีควายเเม่วโง่


เจ้าคะ