นิยามที่ดีที่สุด
จักรยาน

จักรยานแบบ"ปั่น"ไง


จักรยานเกิ๊นนน =ปั่นเกิ๊นนน