จ ข ห ข น


0

จกไข่ให้ข่อยแหน่

พ่อจกจกไข่ให้ข่อยแหน่


เสนอนิยามใหม่

จ ข ห ข น
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง