นิยามที่ดีที่สุด
จ ข ห ข น

จกไข่ให้ข่อยแหน่


พ่อจกจกไข่ให้ข่อยแหน่