แจ็ค


6

จึก จึก

ทำไรจึกๆ


1

บุรุษผู้หล่อเหลาสุดในจักรยาน

แจ็ค หล่อ
เฉียบ!!


เสนอนิยามใหม่

แจ็ค
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง