นิยามที่ดีที่สุด
แจ็ค

จึก จึก


ทำไรจึกๆ

แจ็ค

บุรุษผู้หล่อเหลาสุดในจักรยาน


แจ็ค หล่อ
เฉียบ!!