จุไข


1

ไกฟหก

ฟหกฟหก


เสนอนิยามใหม่

จุไข
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง