นิยามที่ดีที่สุด
จักว่าว

จัก ภาษา ลาว แปลว่า ไม่รู้
ว่าว ภาษาไทย แปลว่า ว่าว
รวมกันเป็น
จักว่าว ว่าวไม่รู้เรื่อง


จักว่าวให้น้ำแตก
ไม่รู้ว่าว มั้ง อิอิ

จักว่าว

ชักว่าว


ชักว่าวให้น้ำแตก จุงเบย ไอพวก จุงไบ