นิยามที่ดีที่สุด
ปั่น

ยุยง ,ทำให้คนอื่นขิว


ทำไมไปกับลูกปัดบ่อยจัง ปั่นหรอ