ปั่น


1

ยุยง ,ทำให้คนอื่นขิว

ทำไมไปกับลูกปัดบ่อยจัง ปั่นหรอ


เสนอนิยามใหม่

ปั่น
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง