ปตห


1

ภาษาแชท
ย่อมาจาก ไปตายโหง
ก. ตายผิดธรรมดา เช่น ถูกฆ่าตาย ตกน้ำตาย เป็นต้น.

a: มึง ตะแนนสอบออกแล้ว
b: อีเหี้ย ปตห!!


เสนอนิยามใหม่

ปตห
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง