ปะติลูบ


1

ปฏิรูป เป็นศัพท์ที่มวลมหาประชาชนของสุเทพเทือกสุบรรณเค้าใช้กัน ตั้งแต่ปลายปี พ.ศ. 2556- ก่อนมีคสช.ไง

เราจะปะติลูบประเทศไทยก่อนนะครัชลุงกำนัน


เสนอนิยามใหม่

ปะติลูบ
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง