นิยามที่ดีที่สุด
ปะติลูบ

ปฏิรูป เป็นศัพท์ที่มวลมหาประชาชนของสุเทพเทือกสุบรรณเค้าใช้กัน ตั้งแต่ปลายปี พ.ศ. 2556- ก่อนมีคสช.ไง


เราจะปะติลูบประเทศไทยก่อนนะครัชลุงกำนัน