ปาติแน่ว (อ่านว่า ปา-ติ-แน่ว)


1

เป็นคำอุทานหมายถึง หนก , เพลี่ยงพล้ำ , เสียท่า , ไม่ได้เรื่อง

สมมุติว่า มาไม่ทัน เพื่่อนกินหมด อุทานออกมาว่า " ปาติแน่ว ..!"


เสนอนิยามใหม่

ปาติแน่ว (อ่านว่า ปา-ติ-แน่ว)
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง