ปะติคลำ


1

ก็ใช้คู่กับคำว่าปะติลูบไง

พี่น้องมวลมหาประชาชนทั้งหลาย ต้องปะติลูบปะติคลำประเทศไทยนะจร๊ะะะะะะะ


เสนอนิยามใหม่

ปะติคลำ
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง