นิยามที่ดีที่สุด
ปะติคลำ

ก็ใช้คู่กับคำว่าปะติลูบไง


พี่น้องมวลมหาประชาชนทั้งหลาย ต้องปะติลูบปะติคลำประเทศไทยนะจร๊ะะะะะะะ