นิยามที่ดีที่สุด
เปโต้

เด็กชายที่ชื่อคิงส์ตั้งแต่เกิดแต่รับชื่อตัวเองไม่ได้จึงเปลี่ยนชิ่อจาก " คิงส์ " เป็นมาเป็น " เปโต้ " ในที่สุด สามารถใช่คำว่าเปโต้ได้ซึ้งคำว่า เปโต้ แปลว่าพระราชา มาจากคำว่าคิงส์อีกที #บาย


แกไม่ใช่เปโต้นะที่จะมาทำตัวเป็นพระราชาได้