ปัดว้อง


0

เป็นคำภาคเหนือ หมายถึง การช่วยตัวเอง

(ชื่อคน) ไปปัดว้องมา


0

ปัด คือกิริยา อย่างหนึ่ง ว้อง เป็นภาษาเหนือ หมายถึงยางรัด

รวมกัน ปัดยางรัด

ปัดว้องงงงงงงง


0

ปัดว้อง คือ ชักว่าว สัสจบป๊ะ

เธอเดี๋ยวมานะไปปัดว้องก่อนน


เสนอนิยามใหม่

ปัดว้อง
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง