นิยามที่ดีที่สุด
ปัดว้อง

เป็นคำภาคเหนือ หมายถึง การช่วยตัวเอง


(ชื่อคน) ไปปัดว้องมา

ปัดว้อง

ปัดว้อง คือ ชักว่าว สัสจบป๊ะ


เธอเดี๋ยวมานะไปปัดว้องก่อนน

ปัดว้อง

ปัด คือกิริยา อย่างหนึ่ง ว้อง เป็นภาษาเหนือ หมายถึงยางรัด

รวมกัน ปัดยางรัด


ปัดว้องงงงงงงง