นิยามที่ดีที่สุด
เป็ดพ่นไฟ

สุดยอด


เหยดดดด นี่มันสุดยอดเด็ด เป็ดพ่นไฟเลยว่ะ!

เป็ดพ่นไฟ

กราก


พ่องมึงไฟไหม้ไอ้สัตว์.....

เป็ดพ่นไฟ

แมร่งฮิตตอนไหน ใช้กันตอนไหน ครวย แมร่งใช้กันเองในระบบ ห่วง โซ่อาหาร บ้านพ่อเมิงอ่ะ


ไม่มีอ่ะ ใครใช้ก็บ้าและ

เป็ดพ่นไฟ

เป็ดพ่นไฟ ผู้หญิง ผู้ชาย คนข้ามเพศทั้งหลายที่พูดไม่หยุดปากหรือหายใจ


พูดหูดับตับไหม้

เป็ดพ่นไฟ

พ่นส้งติงกันหรออ


ชุ๊กวู๊

เป็ดพ่นไฟ

มุขสิ้นคิด ที่เสือกเอามาสร้างกระแส


สุดยอกพ่องดิ คุวย

เป็ดพ่นไฟ

ไปพ่นบนหัวพ่อมึงโน้น


วันนี้กุเจอเป็ดพ่นไฟด้วยว่ะ แย่จังได้ขนาด