เป็ดเหลิม


0

เป็ดที่ตบหัวพวกที่อ่านไง

ฟราย ก๊าบๆ


เสนอนิยามใหม่

เป็ดเหลิม
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง