นิยามที่ดีที่สุด
ปิดเวปเถื่อน

จัดการมัน


ตามคสช.มาตรวจสอบ ว.4 เปลี่ยน