นิยามที่ดีที่สุด
เปิ๊ดสะก๊าด

ไม่มี


เปิ๊ดสะก๊าดมากเลยครับ