นิยามที่ดีที่สุด
ไปตายให้หนอนแดกไป๊

คำด่าที่นำหลักธรรมของพุทธศาสนามาปรับใช่ได้อย่างลงตัว เพราะเป็นการชี้ทางสว่างให้แก่บุคคล เพื่อเป็นการทำทานให้สัตว์ แม่จะตายไปร่างกายก็มิศูนย์เปล่า วิธีการใช้คำ ใช้กับบุคคลเฉพาะกลุ่มเป็นบุคคลที่เราห่วงใย เช่น เพื่อน(ที่ไม่สนิทแต่เสือกคิดว่าสนิท) ผู้ชายชอบหยอก เป็นต้น


พ่องตาย อีสัส ไปตายให้หนอนแดกไป๊

ไปตายให้หนอนแดกไป๊

มีการนำไปใช้ในภาษาอังกุหริดอย่างสง่างามว่า "Go die give worm eat"


A: Hello.
B: Don't mess with me. Go die give worm eat.
A: Huh?

ไปตายให้หนอนแดกไป๊

ชีวิตไร้ค่า อย่าอยู่เลยมึง !!!!!!!


อิห่านี่อยู่ไปก็รกโลก ไปนอนให้หนอนแดร๊กไป๊ !!!

ไปตายให้หนอนแดกไป๊

พ่มึงสิหนอนบ้านมึงแดกคนได้หรอ สัส


พ่อมึงๆๆๆ

ไปตายให้หนอนแดกไป๊

ไปตายในทางที่เป็นไปไม่ได้


เอ :ไปตายให้หนอนแดกไป๊
บี : หนอนบ้านพ่อมึงแดกคนเหรอ สัส