ไปตายให้หนอนแดกไป๊


30

คำด่าที่นำหลักธรรมของพุทธศาสนามาปรับใช่ได้อย่างลงตัว เพราะเป็นการชี้ทางสว่างให้แก่บุคคล เพื่อเป็นการทำทานให้สัตว์ แม่จะตายไปร่างกายก็มิศูนย์เปล่า วิธีการใช้คำ ใช้กับบุคคลเฉพาะกลุ่มเป็นบุคคลที่เราห่วงใย เช่น เพื่อน(ที่ไม่สนิทแต่เสือกคิดว่าสนิท) ผู้ชายชอบหยอก เป็นต้น

พ่องตาย อีสัส ไปตายให้หนอนแดกไป๊


9

มีการนำไปใช้ในภาษาอังกุหริดอย่างสง่างามว่า "Go die give worm eat"

A: Hello.
B: Don't mess with me. Go die give worm eat.
A: Huh?


1

ชีวิตไร้ค่า อย่าอยู่เลยมึง !!!!!!!

อิห่านี่อยู่ไปก็รกโลก ไปนอนให้หนอนแดร๊กไป๊ !!!


0

ไปตายในทางที่เป็นไปไม่ได้

เอ :ไปตายให้หนอนแดกไป๊
บี : หนอนบ้านพ่อมึงแดกคนเหรอ สัส


0

พ่มึงสิหนอนบ้านมึงแดกคนได้หรอ สัส

พ่อมึงๆๆๆ


เสนอนิยามใหม่

ไปตายให้หนอนแดกไป๊
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง