ปั้น


1

การสร้างเหตุและผล 108 มาเพื่อแก้ตัว และรอดจากสถานการณ์นั้น ๆ

นายแม่ง....ปั้น ว่ะ


เสนอนิยามใหม่

ปั้น
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง