เป็นไข้ที่ชล


5

ลองผวนดู
เป็นคนที่ใช้

ผมเป็นไข้ที่ชล


เสนอนิยามใหม่

เป็นไข้ที่ชล
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง